СЪБИТИЯ
НОВИНИ
ДРУГИ СЪБИТИЯ
Не продължавай да отлагаш. Утре, утре - махни тази дума от своя речник! Утре не съществува; то не е в природата на нещата. Само този ден съществува.