СЪБИТИЯ
НОВИНИ
ДРУГИ СЪБИТИЯ
Интелигентността е опасна. Интелигентност означава да започнеш да мислиш самостоятелно, да започнеш да гледаш света около себе си непредубедено, със собствените си очи. Тогава няма да вярваш на писанията, ще вярваш само на собственото си преживяване.