СЪБИТИЯ
НОВИНИ
ДРУГИ СЪБИТИЯ
Медитацията не е бягство от живота, тя е бягство в живота. Умът е бягство от живота, желанието е бягство от живота.