СЪБИТИЯ
НОВИНИ
ДРУГИ СЪБИТИЯ
Съвест означава цялото знание, което имаш, а съзнание означава да бъдеш празен, да бъдеш напълно празен и да навлизаш в живота с тази празнота, да гледаш през тази празнота и да действаш от позицията на тази празнота - тогава действието има невероятна красота. И тогава, каквото и да направиш, то е правилно.