СЪБИТИЯ
НОВИНИ
ДРУГИ СЪБИТИЯ
Съществуването се разкрива за онези, които се разкриват за съществуването. И аз ти казвам, няма никакво отегчение. Животът е безкрайна наслада.