СЪБИТИЯ
НОВИНИ
ДРУГИ СЪБИТИЯ
Небето без земята ще бъде празно. Небето не може да се смее без земята. Земята без небето ще бъде мъртва. Двете заедно - и се ражда танц. Когато земята и небето танцуват заедно - тогава има смях, има радост, има празнуване.