СЪБИТИЯ
НОВИНИ
ДРУГИ СЪБИТИЯ
Запомни, само нещастният човек се опитва да доказва, че е щастлив; само тъжният човек се опитва да доказва, че не е тъжен; само мъртвият човек се опитва да доказва, че е жив; само страхливецът се опитва да доказва, че е смел.