СЪБИТИЯ
НОВИНИ
ДРУГИ СЪБИТИЯ
Можеш да споделяш с другите само това, което имаш: ако си нещастен, ще споделяш нещастието си. Когато двама нещастни човека са заедно, нещастието не само се удвоява, а се умножава. Същото се отнася и за твоето блаженство, същото се отнася за всички преживявания.