СЪБИТИЯ
НОВИНИ
ДРУГИ СЪБИТИЯ
Когато си тих, никакви знания не замъгляват очите ти, възприятието ти е чисто - няма прах върху огледалото... ти отразяваш това което е. И каквото и действие да се поражда като резултат от това отразяване, то е добродетел.