СЪБИТИЯ
НОВИНИ
ДРУГИ СЪБИТИЯ
Мъртвият човек не може да се смее, не може да плаче. Мъртвият може да бъде само сериозен. Наблюдавай: отиди и погледни един труп - умрелият може да бъде сериозен по-добре от теб. Само живият може да се смее и да плаче.