СЪБИТИЯ
НОВИНИ
ДРУГИ СЪБИТИЯ
Смъртта се случва само на мъртвите. Нека да го повторя: смъртта се случва само на мъртвите, на тези които вече са мъртви, само на тях им се случва смъртта. Наистина живият човек отива отвъд смъртта. Смъртта идва, но пропуска целта.