Лято 2011

Румен Янкулов


Жоро Чапалов


Представяне на групата "Новият Мъж"

6 юли
19:00 ч., София

Новият Мъж

9-13 юли, Паничище

Организатори:

Богомила БоричЕлица ВеликоваЖоро ЧапаловРумен Янкулов

Румен Янкулов


Присъствие и тишина

14-16 юли, Паничище

Семейни констелации

23-24 юли, София

Организатори:

Богомила БоричЕлица ВеликоваРумен ЯнкуловСветлана Ленева

Тарика Глубин


Трансесенс - Пътят към твоята същност

29-31 юли, с. Оряховица

Организатори:

Богомила БоричЕлица ВеликоваРумен Янкулов

Сезони

Есен 2020

Есен 2019

Лято 2020

Лято 2019

Пролет 2020

Пролет 2019

Зима 2018-2019

Зима 2018

Есен 2018

Лято 2018

Пролет 2018

Зима 2017-2018

Есен 2017

Лято 2017

Пролет 2017

Зима 2016-2017

Есен 2016

Лято 2016

Пролет 2016

Зима 2015

Есен 2015

Лято 2015

Пролет 2015

Есен - зима 2014

Лято 2014

Пролет 2014

Зима 2013-2014

Есен 2013

Лято 2013

Пролет 2013

Зима 2013

Есен 2012

Лято 2012

Пролет 2012

Есен 2011

Лято 2011

Пролет 2011

Зима 2011

Есен 2010

Лято 2010

Пролет 2010

Зима 2010

Есен 2009

Лято 2009

Пролет 2009

Зима 2008

Есен 2008

Лято 2008

Пролет 2008

Есен 2007

Лято 2007

Пролет 2007

Есен 2006

Лято 2006

Пролет 2006

Зима 2005

Есен 2005

Пролет 2005

Есен 2004

Пролет 2004

Есен 2003

Пролет 2003

Есен 2002

Пролет 2002

Есен 2001

Есен 2000