No-dimensions

Това е силно центрираща и заземяваща медитация в три фази.

Първа фаза: 30 минути

Ритмично изпълнение в група на несложен комплекс от движения, заимствани от "Гурджиевските Свещени Танци", смисълът на които е да насочи енергията и осъзнаването към двигателния център в корема, и да подпомогне въртенето във втората фаза.

Втора фаза: 15 минути

Въртене обратно на часовниковата стрелка с отворени очи, с лявата ръка с дланта нагоре, а дясната с дланта надолу. Това е практика, заимствана от традицията на Суфи-мистиците.

Трета фаза: 15 минути

Затворете очи и легнете на пода по корем. Усещайте как с всяко издишване се сливате със земята.

Медитации

Динамична

Кундалини

Натарадж

Надабрама

Дишане през чакрите

Звуци на чакрите

No-dimensions

Мандала

Въртене

Махамудра

Гуришанкар

Девавани

Джабарска (не-ум)

Випасана

Сърдечна чакра

Смях

Молитва

Латихан

Обертонове на чакрите

Звуци на седемте чакри

Медитация на сетивата