Медитация на сетивата

Това е медитация от "Книга на Тайните" на Ошо, том трети:
Когато живо осъзнаваш чрез някое отделно сетиво, запази го в съзнанието си.
Медитацията се състои от четири фази

Първа фаза:

Седейки удобно, гледайте в някой или в нещо - стена, цвете, предмет, дърво. Помнете, че Вие гледате през вашите очи, а те са просто прозорци. Вие сте този отвътре, който гледа през тях. Фокусът на вниманието е зад очите.

Втора фаза:

Затворете очи. Слушайте музиката, помнейки че вашите уши са просто приемници. Звукът пътува в концентрични кръгове към всеки един от нас. Вие сте винаги в центъра на звука. Слушайте звука от вашия тих център.

Трета фаза:

Оставайки със затворени очи, докоснете някоя повърхност или предмет. Докато докосвате, усещайте чрез ръцете си и помнете този, който е скрит отзад, този който усеща. Бъдете чувствителни. Чувствайте различните материи и повърхности, и помнете, че всички ваши сетива са само врати, приемателни станции, инструменти, рецептори. Вие сте този отвътре.

Четвърта фаза:

Със затворени очи легнете на земята и останете тихи и неподвижни.

Медитации

Динамична

Кундалини

Натарадж

Надабрама

Дишане през чакрите

Звуци на чакрите

No-dimensions

Мандала

Въртене

Махамудра

Гуришанкар

Девавани

Джабарска (не-ум)

Випасана

Сърдечна чакра

Смях

Молитва

Латихан

Обертонове на чакрите

Звуци на седемте чакри

Медитация на сетивата