Звуци на седемте чакри

Тази медитация стимулира и хармонизира енергийните центрове на тялото, използувайки звукови вибрации със специфичната за всяка чакра честота. Медитацията се състои от 2 фази; първата е на фона на музика (тибетски вокални и инстументални обертонове), а втората е в тишина.

Започвате от първа чакра, като насочвате вниманието си в основата на гръбнака (или в областта на таза) и просто чувствайте вибрациите и наблюдавайте телесните и енергийни усещания в тази част на тялото. Позволете на музиката да "навлиза" в чакрата, да я отваря и хармонизира. След около всеки 7 минути има кратка пауза, а когато започне отново, вибрацията е различна и вие пренасяте вниманието си към следващата по-горна чакра - втора (областта на пъпа), трета (слънчевия сплит), четвърта (сърдечния център), пета (центъра на гърлото), шеста (третото око) и седма (върха на главата). Чувствайте как звуковата вибрация стимулира енергията на съответния център.

Когато музиката за седма чакра свърши, останете в тишина (седнали или легнали) поне 10 - 15 минути.

Медитации

Динамична

Кундалини

Натарадж

Надабрама

Дишане през чакрите

Звуци на чакрите

No-dimensions

Мандала

Въртене

Махамудра

Гуришанкар

Девавани

Джабарска (не-ум)

Випасана

Сърдечна чакра

Смях

Молитва

Латихан

Обертонове на чакрите

Звуци на седемте чакри

Медитация на сетивата