Обертонове на чакрите

Тази медитация се прави в два варианта - сутрин и вечер.

Музиката към нея е специално създадена така, че различните тонове да кореспондират съответно на всяка от седемте чакри. Слушането на всеки тон ще ви помогне да насочите вниманието си към съответната чакра, позволявайки й да се отваря и разширява. Тази медитация започва от първата чакра(основата на гръбнака или ниско в таза), минава през втора чакра (областта на пъпа), трета (слънчевия сплит), четвърта (сърдечния център), пета (центъра на гърлото), шеста (третото око) и завършва със седма (върха на главата). можете или да седите/лежите. просто слушайки музиката, докато наблюдавате тялото си, или можете да държите фокуса на съзнанието си върху тона, като вдишвате дълбоко във чакрата, която му съответства. С всяко вдишване, "изпълвайте" чакрата със съответния тон и чувствайте вибрацията му там. Задържайте дъха, колкото ви е комфортно. При издишането, дайте пространство на звука, като вибрирате("хъм"-кате) заедно с него или пеете. В интервалите на музиката между отделните чакри, оставайте в тишина. Общата продължителност на звуците в тази медитация е около 45 минути. След това останете в тишина поне 10 минути.

Медитации

Динамична

Кундалини

Натарадж

Надабрама

Дишане през чакрите

Звуци на чакрите

No-dimensions

Мандала

Въртене

Махамудра

Гуришанкар

Девавани

Джабарска (не-ум)

Випасана

Сърдечна чакра

Смях

Молитва

Латихан

Обертонове на чакрите

Звуци на седемте чакри

Медитация на сетивата