Смях

“Смехът - истинският, дълбок, коремен смях събужда много енергия и я довежда от вашия център до периферията. Когато се смеете истински, за тези няколко мига вие сте в дълбоко медитативно състояние. Мисленето спира. Невъзможно е да мислите и да се смеете едновременно. Те са диаметрално противоположни едно на друго. Ако мисленето продължава , значи смехът ви е половинчат, формален.” Ошо

Тази медитация е чудесна за сутрин след събуждане, но преживяването си струва да се опита по всяко време на денонощието. Преди да започнете със смеха , протегнете се няколко пъти(сутрин след сън) или направете няколко физически упражнения за разгрявка и отпускане на мускулатурата(особено коремната и лицевата). Бъдете релаксирани, чувствайте сърцето си отворено и леко, и просто позволете на смеха да дойде. Ако не се случва, помогнете му, извикайте го. Дори ако в началото е с усилие и имате чувството че е фалшив, скоро звуците от вашите опити, ще започнат да предизвикват истински смях. В група, естествено е много по-лесно да се отключи смеха и да се поддържа, понеже е много заразително преживяване. Загубете се в смеха. Може да ви отнеме няколко дни преди да започне наистина да се случва, понеже сме така отвикнали от дълбокия истински смях. Идва момент, обаче, когато смехът става спонтанен и цялостен и започва да променя из основи качеството на вашия живот.

След смеха си отделете известно време да останете в тишина в дълбочината на своя център.

Медитации

Динамична

Кундалини

Натарадж

Надабрама

Дишане през чакрите

Звуци на чакрите

No-dimensions

Мандала

Въртене

Махамудра

Гуришанкар

Девавани

Джабарска (не-ум)

Випасана

Сърдечна чакра

Смях

Молитва

Латихан

Обертонове на чакрите

Звуци на седемте чакри

Медитация на сетивата