Джабарска (не-ум)

Това е силно пречистваща техника, подпомагана от експресивни движения на тялото.

Сами или в група, затворете очи и започнете да произнасяте безсмислени звуци - да говорите на несъществуващ език (джабарски*). За известно време навлезте тотално в джабарския. Позволете си да изразите вътре във вас това което има нужда да бъде изразено. Изхвърлете всичко навън. Умът винаги мисли в (логични) думи. Говоренето на джабарски помага да се разруши този шаблон на постоянно (смислено) вербализиране. Затова при джабарския, без да потискате мислите си, вие може да ги изхвърлите навън - във вид на безсмислици. Това освобождава и релаксира дълбоко вашето подсъзнание и отваря пространство за тишина и навлизане навътре.

След това седнете или легнете по корем и чувствайте, че все едно се сливате с земята при всяко издишване.* Дърдоренето на безсмислици (на англ. gibberish) е наречено така по името на Ал Джабар, средновековен Суфи-мистик, който всеки път, когато бил запитван да говори за върховното, започвал да дърдори безсмислици. С това той искал да каже, че върховното не може да се изрази с думи.

Медитации

Динамична

Кундалини

Натарадж

Надабрама

Дишане през чакрите

Звуци на чакрите

No-dimensions

Мандала

Въртене

Махамудра

Гуришанкар

Девавани

Джабарска (не-ум)

Випасана

Сърдечна чакра

Смях

Молитва

Латихан

Обертонове на чакрите

Звуци на седемте чакри

Медитация на сетивата