Гуришанкар

Тази медитация се състои от 4 фази - всяка по 15 минути. Първите две фази подготвят медитиращия за спонтанното движение в третата фаза. Ошо казва, че ако дишането се прави правилно в първата фаза, въглеродният двуокис образуван в кръвта ще допринесе да се чувствате толкова нависоко, все едно че сте на Гуришанкар (връх Еверест).

Първа Фаза: 15 минути

Седнете със затворени очи. Дишайте дълбоко през носа, изпълвайки максимално белите дробове. Задържайте дъха колкото можете по-дълго, след това издишайте бавно през устата и задържайте дробовете празни колкото можете повече. Продължете този цикъл на дишане през цялата първа фаза.

Втора Фаза: 15 минути

Върнете се към нормално дишане и с мек поглед наблюдавайте пламъка на свещ или пулсираща синя светлина. Нека тялото ви да остане неподвижно.

Трета Фаза: 15 минути

Станете със затворени очи и оставете тялото си разхлабено и възприемчиво. Ще усетите как неуловимите енергии движат тялото ви извън вашия контрол. Позволете този латихан да се случва. Не правете вие движението, оставете то да се случва, леко и изпълнено с грация.

Четвъртата Фаза: 15 минути

Легнете със затворени очи, тихи и неподвижни.

Първите три фази трябва да са придружени от постоянен ритъм, за предпочитане е на фона на успокояваща музика. Ритъмът трябва да бъде седем пъти по-бърз от нормалния сърдечен ритъм и ако е възможно пулсиращата светлина да бъде синхронизиращ стробоскоп.

Медитации

Динамична

Кундалини

Натарадж

Надабрама

Дишане през чакрите

Звуци на чакрите

No-dimensions

Мандала

Въртене

Махамудра

Гуришанкар

Девавани

Джабарска (не-ум)

Випасана

Сърдечна чакра

Смях

Молитва

Латихан

Обертонове на чакрите

Звуци на седемте чакри

Медитация на сетивата