СЪБИТИЯ
НОВИНИ
ДРУГИ СЪБИТИЯ
Радостта е нещо духовно; тя не идва от тялото ти. Човек може да бъде радостен, дори когато тялото е болно, човек може да е весел, дори когато умира. Радостта е нещо вътрешно. Болката и удоволствието са свързани с тялото; радостта е свързана със същността.