ОШО СЪБИТИЯ - Лято 2017

Филтър:

Покажи всички събития
Събития с Багат Зайлхофер
Събития с Румен Янкулов

Всички събития:

КАКВО КЪДЕ КОГА
Езикът на душата
Комуникационни умения за терапевти с Багат Зайлхофер
Разлог 24-28 юни
Семейни констелации
2-дневна терапевтична група с Румен Янкулов
София 8-9 юли

ОШО СЪБИТИЯ

Лято 2017

ОШО СЪБИТИЯ НА ПРИЯТЕЛИ

Регулярни

Индивидуални сесии

Семинари

ДРУГИ СЪБИТИЯ

Регулярни

Индивидуални сесии

Семинари

Други