СИЛАТА НА КОРЕНИТЕ

2-дневна терапевтична група с Румен Янкулов

Важни въпроси за Семейните Констелации

“Силата на Корените” или “В една неизменно любяща компания”

Всички ние, дори когато нямаме и грам идея за това и не усещаме нищо такова, сме неизменно и постоянно свързани с присъствието на една огромна племенна сила зад гърба си.

Несъзнаването на това енергийно колективно присъствие не отнема, по директен начин, от ресурса, който идва от там към нас, но осъзнатата отвореност и включване на силата на “корените”, всъщност, я усилват многократно.

В съвременния свят на “цивилизования” човек, свят, в който персоналната сила на индивида и нейното утвърждаване са издигнати в негласен култ, превръщайки ги в основополагаща мотивационна и идеологична линия на следване, нашето движение в живота, ако можем да го видим отстрани, най-често изглежда като егоцентричната самозабрава на самонадеяно дете, уверено в своята сила да променя света според собствените му желания.

Просто защото толкова много го иска!

А когато това не се случва, стои уплашено, засрамено и страдащо за собствените си провали, неспособно все още да прецени адекватно реалния си капацитет.

Тези несъзнавани детински фантазии за всемогъщество, допълнително усилени и в комбинация с травматичната обусловеност (лична и колективна), която всички неизменно носим, водят до тежко филтрирано и силно стеснено (понякога почти “тунелно”) виждане, граничещо не рядко с явна слепота.

Движенията ни в живота от това място на незрящост, но затова пък силна амбициозна “натегнатост”, естествено създават усложнения и препятствия за начина, по който родовата сила на стотици поколения достига до нас и ни подхранва.

Ако бихме могли, разполагайки и осланяйки се на вродената си сензитивност и интелигентност (много различни от аналитичната логика на интелектуалната ни обусловеност), да направим осъзната връзка с мощта на своите системни “корени” и, както виждаме през констелациите – с добронамерената и благоразположена сила на Предците, тогава ще познаваме (от директен опит) една далеч по-голяма Любов, ще живеем с далеч повече респект към себе си и другите, ще преживяваме много по-осезаемо своето достойнство. Достойнството на човешкото същество в своите човешки лимити.

Ще познаваме в себе си и през себе си и сила от друг порядък и естество, различна от тази на личните ни мускулни усилия.

Семинарът, както и всичките ни други констелационни уикенд събития, ще има изцяло практическа насоченост, фокусирайки се върху актуалните лични казуси на участниците.

Всички участници в събитието имат равни права и основания за заявяване на лична тема на работа, но е важно да се знае, че не можем да поемем предварителен ангажимент към никого непременно да работим с негова/нейна заявка. Хора, за които поставянето и разглеждането на тяхната конкретна тема е абсолютно условие за участие, би следвало да ни потърсят за алтернативен формат на работа или да изберат да участват на друго място. ВАЖНО!!! Ако имате своя тема, с която искате да работите, преди да вземете участие в групата, е необходимо да съберете значими факти от историята на своето семейство.

Кога:

9ти декември: 14:30-20:00 ч.
10ти декември: 10:00-19:30 ч.

Регистрация:

Таня Станчева tanya@familyconstellations.bg 0887 004450

Къде:

София

Международно Висше Бизнес Училище, ул. Винсент ван Гог 7

Колко:

350/300* лв.

* Цена за ранно записване до 28ми ноември 2023 г. (включително)