Непотърсеното здраве или Цената на добруването - Семейни констелации

2-дневна терапевтична група с Румен Янкулов

Важни въпроси за Семейните Констелации

Основен фокус на този практически семинар са семейните модели и несъзнаваните семейни динамики, обуславящи компрометирането на нашето здраве, в множеството му аспекти. Още по-важен акцент на работата ни ще бъдат подхранващите здравето ни вътрешни и системни нагласи и отношения.

Социално програмираната картина, която мнозина от нас носят за живота, вътрешното и външното ни пространство, е като за един кумулативен процес на непрестанно придобиване и добавяне. Работата ни с констелациите, обаче, ни показва, че макар и по детски примамлива, що се отнася до измерението на нашето физическо и психическо здраве, горната картина не дава реално работеща перспектива и е екзистенциално неоснователна. Нещото, както ни се дава да видим, най-често, въобще не е в това, “как” да придобием и постигнем още, за да имаме повече (вкл. “Повече здраве”, “повече сила”), а какво е нужно да пуснем, от какво е необходимо да се откажем, за да се отвори място за новото (или да се върнем към добре функциониращия естествен ритъм, който сме загубили). А това е много по-трудното движение за хората в съвременния свят, като една от причините за това е, че вторично инстинктивните програми, които работят в нас, са точно в обратната посока - да стискаме и контролираме.
Най-често, отговорът на здравословните ни теми е в откриването на моделите на сляпата лоялност, тласкаща ни към несъзнавано жертване на аспекти от жизнена важност. Разбираемо е, че тогава, ключовите въпроси са да осъзнаем как точно го правим, какво ни струва да продължаваме да го правим, дали наистина то постига своите (несъзнавани) цели, а също - каква ще бъде дълбинната цена на това, да изберем нещо различно.

И естествено, в оздравителния процес, никога не става дума за отърваване от дискомфорт и страдание, а за преосмисляне на вече съществуващ баланс, в който плащаме със здраве за нещо, което на нивото на детското световъзприятие в нас, изглежда не по-малко ценно.

Работният процес в семинара е изцяло с практическа насоченост; включва както работа с конкретните лични теми на участниците, така също и групови упражнения.

Всички участници в събитието имат равни права и основания за заявяване на лична тема на работа, но е важно да се знае, че не можем да поемем предварителен ангажимент към никого непременно да работим с негова/нейна заявка. Хора, за които поставянето и разглеждането на тяхната конкретна тема е абсолютно условие за участие, би следвало да ни потърсят за алтернативен формат на работа или да изберат да участват на друго място.

Кога:

7 октомври: 14:30-20:00 ч.
8 октомври 2023: 10:00-19:30 ч.

Регистрация:

Таня Станчева tanya@familyconstellations.bg 0887 004450

Къде:

София

Международно Висше Бизнес Училище, ул. Винсент ван Гог 7

Колко:

350/300* лв.

* при ранно записване до 26ти септември включително