ДА СЛУЖИШ НА ЛЮБОВТА - Семейни констелации с Румен Янкулов

2-дневна терапевтична група с Румен Янкулов

Важни въпроси за Семейните Констелации

Ние я търсим; мечтаем за нея, говорим и пеем за нея.

Искаме я да бъде в живота ни, да го озари, да го напълни със смисъл и стойност.

Но искаме да работи за нас, точно както ние искаме и фантазираме.

Затова не я виждаме, не я разпознаваме.

Искаме тя да ни служи, не ние на нея.

Искаме да я имаме, това и (си) пожелаваме постоянно.

Но може ли любовта, въобще, да бъде лична придобивка?

Някои твърдят че могат да я достигнат, както постигат успехи.

Постигат формата, символа, не и същността.

Други искат да я открият, понеже да се открият те за нея е далеч по-плашещо.

Някои вярват, че ще я срещнат и, в скромността им, тя наистина им се разкрива за момент, но заради вкопчването, изчезва на мига.

Копнежът ни неизменно е там, дори когато сме го упоили и приспали.

Но дали истинският въпрос (или един от тях) не е, дали имаме в себе си позволение за Любов, а също и пространство за Любовта, която търсим?

А това е много различно от искането.

В искането, погледът ни е "дефицитен", а очите - пълни със страх.

И още нещо - освен кураж, Любовта изисква възприемчивост и отвореност, т.е. готовност за несигурност и уязвимост, каквито повечето от нас отдавна сме се отказали да си позволяваме.

Изисква и Виждане, което да даде Признание.

А да служим на каузата на Любовта предполага и да сме в синхрон с мисията й, разбираема или не, но, със сигурност, надхвърляща желанията и нуждите на нашето его.

В този практически семинар ще изследваме движението от детската, "сляпа", инстинктивна, дефицитна, имагинерна, вкопчваща се, изискваща и жертваща се любов, към тази усмихваща се, приветстваща, приемаща, пускаща, скромна и пълна с достойнство Осъзнатост, на която, наистина, за всеки от нас е чест да служи!

Всички участници в събитието имат равни права и основания за заявяване на лична тема на работа, но е важно да се знае, че не можем да поемем предварителен ангажимент към никого непременно да работим с негова/нейна заявка. Хора, за които поставянето и разглеждането на тяхната конкретна тема е абсолютно условие за участие, би следвало да ни потърсят за алтернативен формат на работа или да изберат да участват на друго място.

Кога:

16ти септември: 14:30-20:00 ч.
17ти септември: 10:00-19:30 ч.

Регистрация:

Таня Станчева tanya@familyconstellations.bg 0887 004450

Къде:

София

Международно Висше Бизнес Училище, ул. Винсент ван Гог 7

Колко:

350/300* лв.

* Цена за ранно записване до 5ти септември включително