Без възражения - Семейни констелации

2-дневна терапевтична група с Румен Янкулов

Важни въпроси за Семейните Констелации

Да възразяваш и да си в реакция към това, което не ти харесва, в модерната ни култура се счита за знак и проява на будност, кураж, отговорна позиция и действие, възприема се като знак на достойнство, а също дава много усещане за лична значимост, като често и поставя човек в превъзходна позиция над другите.

Реактивността има и друга страна. Тя често е нашият несъзнаван отговор към проектиран авторитет (по същество – от миналото), незавършено вътрешно движение към нещо, което не сме могли да вземем, да „смелим” по-рано в живота си, понеже не сме имали силата, куража, капацитета за това.

Има и още нещо по темата и то е основният интерес на настоящото събитие – много хора, принципно, не са в съглание с характера и обстоятелствата на собствения си живот и със съдържанието на своята история (лична и колективна), дори когато твърдят обратното.

Мнозина хранят възражения (гласни, негласни, а често и несъзнавани) към своите родители и контекста, в който този живот е стигнал до тях. Това, на нивото на Душата, рефлектира като отхвърляне, с което обричат себе си на един нестихващ и изтощителен вътрешен конфликт, отнемащ всяка възможност за душевен покой.
Те живеят с фантазията, че един различен „по-добър” живот е правилният за тях живот и дори им се полага. В такава позиция липсва не само разбиране и скормност, но и няма място човек да възприеме мотивирана позиция на израстване. Животът се превръща в схватка за отвоюване, а в реалността повече прилича на борещ се за оцеляване удавник.

Идеята на този практически семинар е да се вгледа във фоновите ни нагласи към живота, да помогне на равносметката ни за това какво е в нашите ръце (или може да зависи от нас при определени обстоятелства) и това, което е прекалено голямо, бидейки зададено от живота, с което човек може само да се съгласи или да бъде свидетел на собственото си крушение.

Това, да си в съгласие с живота, не е пораженческа позиция, а такава на виждане, тоест интелигентност.

Разбира се, нужно е да можеш да отсееш какво е същностно добро за живота в теб и чрез теб, кое изгражда сила и кое просто служи на удобството (на инерцията и несъзнателността).

Смирението и примирението нямат нищо общо. Първото е следствие на ясно виждане и базистна човешка адекватност, а второто – просто реакция на безсилие и отказ от жизнеутвърждаваща нагласа.


Румен Янкулов завършва клинична и консултативна психология към Софийския университет и повече от 15 години работи с индивидуална и групова психотерапия. Водил е терапевтични групи в България, Швеция, Словения, Турция и Египет. През 2004 се среща с метода "Семейни Констелации" и тази среща носи много вдъхновение за живота и терапевтичната му работа оттогава. Асистира на Свагито Либермайстер (Германия) в множество тренинги за водещи по метода. Понастоящем включва в своята работа активни Ошо-медитации, Гещалт техники, елементи на Работа с травми, Биоенергетични упражнения, методи на "Обратна връзка". От 2006г. редовно води групи, а от 2012 обучения по Семейни Констелации в София и чужбина.


Кога:

8 май 2021: 14:30-20:00 ч.
9 май 2021: 10:00-19:30 ч.

Колко:

240/200* лв.

* при пълно заплащане до 28ми април

Максимален брой участници – 20

За информация:

Боряна Пеева
balipieva@gmail.com
0898 696963

Тотка Христова
(Дева Амина)
aminatotka@gmail.com
0899134162

Светлана Ленева
suleneva@yahoo.com
087 8488979