Всеки на своето място - Семейни констелации

2-дневна терапевтична група с Румен Янкулов

Важни въпроси за Семейните Констелации

Констелационна група с този фокус предлагаме за втори път.

Темите и аспектите, върху които, най-вече, ще се фокусира работата ни тези два дни са:

* Редът в семейната система. Кой е "Големият" и кой - "Малкият". Приоритетът на този, който идва пръв (по-рано).

* Мястото на детето и мястото на родителя; Кой "носи" повече? Правата и отговорностите.
* Ако не можеш да си малък, не можеш да си и голям.
* Непорасналите родители; децата без детство.
* Да си важен, пред това да си щастлив.
* Детето дава, като получава.
* Оставянето/връщането на поети чужди отговорности.
* Безусилното даване и “даването”, което не дава нищо.
* Редът между партньорите.
* Когато този, на когото даваш, не може да го получи.
* "Аз мога без теб, както и ти можеш без мен."
* Мястото на бившите партньори в живота ни.
* "Липсващите" са тук и имат своето място.
* Хората с трудни съдби, живели преди нас.
* Благословията на предците.
* Уважението към (не)възможното.
* Силата да си на своето място. Смирението.
* Това, без което не мога.
* Какво изисква моето място от мен и за мен.
* Липсата на отговорности е свобода само ако си дете.
* Балансът, според мястото в системата (работни взаимоотношения)
* Отказът от избор също е избор.


Румен Янкулов завършва клинична и консултативна психология към Софийския университет и повече от 15 години работи с индивидуална и групова психотерапия. Водил е терапевтични групи в България, Швеция, Словения, Турция и Египет. През 2004 се среща с метода "Семейни Констелации" и тази среща носи много вдъхновение за живота и терапевтичната му работа оттогава. Асистира на Свагито Либермайстер (Германия) в множество тренинги за водещи по метода. Понастоящем включва в своята работа активни Ошо-медитации, Гещалт техники, елементи на Работа с травми, Биоенергетични упражнения, методи на "Обратна връзка". От 2006г. редовно води групи, а от 2012 обучения по Семейни Констелации в София и чужбина.


Кога:

3 април 2021: 14:30-20:00 ч.
4 април 2021: 10:00-19:30 ч.

Колко:

240/200* лв.

* при пълно заплащане до 29ти март

Максимален брой участници – 20

За информация:

Боряна Пеева
balipieva@gmail.com
0898 696963

Тотка Христова
(Дева Амина)
aminatotka@gmail.com
0899134162

Светлана Ленева
suleneva@yahoo.com
087 8488979