ВРАТА КЪМ СВОБОДАТА, СЕМЕЙНИ КОНСТЕЛАЦИИ

2-дневна терапевтична група с Румен Янкулов

Важни въпроси за Семейните Констелации

Преживяването на свобода е изконна част от копнежа на всеки един. Мнозина вярват че я имат, други вярват че я нямат и зависят от външни обстоятелства, за да я преживяват.

Дали това е така, е голяма част от изследването в настоящото уикенд събитие. В работата с метода Семейни Констелации ние виждаме, че всеки един от нас носи със себе си несъзнавана ангажираност към хора и събития от своето родово минало. Не казваме непременно "товар", но, често, именно такова е преживяването. Разбира се, степента, в която човек го преживява като тежест варира, но, като цяло, ние свикваме и се приспособяваме към това фоново усещане, понякога до степен на обезчувствяване.

Въпросът е дали присъствието на минало (с всичко трудно, което се е случило), е необходимо да бъде преживявано като тежест или би могло да бъде преживяване на сила и свобода.

И от какво зависи това?

На тези въпроси ще търсим отговор през констелациите на участниците в събитието.


Румен Янкулов завършва клинична и консултативна психология към Софийския университет и повече от 15 години работи с индивидуална и групова психотерапия. Водил е терапевтични групи в България, Швеция, Словения, Турция и Египет. През 2004 се среща с метода "Семейни Констелации" и тази среща носи много вдъхновение за живота и терапевтичната му работа оттогава. Асистира на Свагито Либермайстер (Германия) в множество тренинги за водещи по метода. Понастоящем включва в своята работа активни Ошо-медитации, Гещалт техники, елементи на Работа с травми, Биоенергетични упражнения, методи на "Обратна връзка". От 2006г. редовно води групи, а от 2012 обучения по Семейни Констелации в София и чужбина.


Кога:

6 февруари 2021: 14:30-20:00 ч.
7 февруари 2021: 10:00-19:30 ч.

Колко:

240/200** лв.

* При пълно заплащане на таксата до 31 януари включително

Броят участници е ограничен!

За информация:

Боряна Пеева
balipieva@gmail.com
0898 696963

Светлана Ленева
suleneva@yahoo.com
087 8488979