Силата на Истината - Семейни Констелации

2-дневна терапевтична група с Румен Янкулов

Важни въпроси за Семейните Констелации

Става дума за това, което е. И силата, която идва, когато посрещнем действителността с отворени очи и сърце. Без интерпретациите, без тенденциозността на личните ни предпочитания и харесвания, без историите, чиято цел е да представят реалността такава, каквато ни се иска тя да е. Дори да ни заболи. Това дава достойнство, скромност и смирение, извиква вътрешна устойчивост, води до съгласие с Големината на Живота, т.е. носи релаксация и, в крайна сметка, отваря вратата за лечебните движения на душата. В родовото минало на всеки от нас е имало не малко страх и болка, и много неща, които фактологично са се случили, са били "изключени"/изтласкани от съзнателното преживяване на тези, на които са се случили. На преживелищно ниво, истината на Живота е била отхвърлена. С други думи, тези болезнени, плашещи или застрашаващи интергритета на личността събития, не са били преработени като съзнателни опитности в своето време и нещото, което виждаме да се случва (през призмата на метода Семейни констелации) е, че, в трансгенерационен план, това резултира в поемането на тези преживявания от хора от следващи поколения. Там, където екзистенциалната истина е била отхвърлена или изопачена, виждаме да работи компенсаторен механизъм, изискващ "възстановяване" на реалността. Казано по друг начин, неизживяната болка на нашите родители, баби и дядовци, се носи от нас, а това, което ние не си позволяване да видим и почувстваме, ще бъде ангажимент за нашите деца. Разбирайки това, човек (най-често) избира ново ниво на отговорност към Живота. В настоящата уикенд група, чрез реални, конкретни казуси от живота на участниците, ще изследваме как точно се реализират тези тенденции, какви са, в същността си, скритите динамики, които ги обуславят, а също и какви са здравословните механизми на които можем да се осланяме, за да дадем живот с повече достойство, сила и лекота на себе си и на тези след нас.


Румен Янкулов завършва клинична и консултативна психология към Софийския университет и повече от 15 години работи с индивидуална и групова психотерапия. Водил е терапевтични групи в България, Швеция, Словения, Турция и Египет. През 2004 се среща с метода "Семейни Констелации" и тази среща носи много вдъхновение за живота и терапевтичната му работа оттогава. Асистира на Свагито Либермайстер (Германия) в множество тренинги за водещи по метода. Понастоящем включва в своята работа активни Ошо-медитации, Гещалт техники, елементи на Работа с травми, Биоенергетични упражнения, методи на "Обратна връзка". От 2006г. редовно води групи, а от 2012 обучения по Семейни Констелации в София и чужбина.


Кога:

14 септември 2019: 14:30-20:00ч.
15 септември 2019: 9:30-19:30ч.

Къде:

София

Частно СОУ АРТИС",
ж.к. Младост 2, ул. Андрей Ляпчев 72, до метростанция "Александър Малинов"

Колко:

220лв.

Максимален брой участници – 28

За информация:

Румен Янкулов
(Ананд Румен)
rumen@familyconstellations.bg
089 9134162, 088 9948825

Тотка Христова
(Дева Амина)
aminatotka@gmail.com
(по телефона след 7ми март)
0879803377

Светлана Ленева
suleneva@yahoo.com
087 8488979