Всеки на Своето Място - Семейни Констелации

2-дневна терапевтична група с Румен Янкулов

Важни въпроси за Семейните Констелации

Констелационна група с такъв фокус предлагаме за пръв път. Темите и аспектите, върху които, най-вече, ще се фокусира работата ни тези два дни са:

* Редът в семейната система. Кой е "Големият" и кой - "малкият". Приоритетът на този, който идва пръв (по-рано)
* Мястото на детето и мястото на родителя; Кой "носи" повече?
* Ако не можеш да си малък, не можеш да си и голям.
* Непорасналите родители; децата без детство.
* Никой не иска да е малък. Да си важен, пред това да си щастлив.
* Детето дава, като получава.
* Оставянето/връщането на поети чужди отговорности.
* Безусилното даване и даването, което не дава нищо.
* "Имам какво да дам, но няма на кого."
* Редът между партньорите.
* Когато този, на когото даваш, не може да го получи.
* "Аз мога без теб, както и ти можеш без мен."
* Мястото на бившите партньори в живота ни.
* "Липсващите" са тук и имат своето място.
* Хората с трудни съдби, живели преди нас.
* Благословията на предците.
* Уважението към (не)възможното.
* Силата да си на своето място. Смирението.
* Това, без което не мога.
* Мястото ми ме иска и изисква от мен.
* Липсата на отговорности не е свобода.
* Балансът, според мястото в системата (работни взаимоотношения)
* Отказът от избор също е избор.


Румен Янкулов завършва клинична и консултативна психология към Софийския университет и повече от 15 години работи с индивидуална и групова психотерапия. Водил е терапевтични групи в България, Швеция, Словения, Турция и Египет. През 2004 се среща с метода "Семейни Констелации" и тази среща носи много вдъхновение за живота и терапевтичната му работа оттогава. Асистира на Свагито Либермайстер (Германия) в множество тренинги за водещи по метода. Понастоящем включва в своята работа активни Ошо-медитации, Гещалт техники, елементи на Работа с травми, Биоенергетични упражнения, методи на "Обратна връзка". От 2006г. редовно води групи, а от 2012 обучения по Семейни Констелации в София и чужбина.


Кога:

15 юни 2019: 14:30-20:00 ч.
16 юни 2019: 9:30-19:30 ч.

Къде:

София

Студио "Ритъм Спейс"
ъгъла на ул. Димитър Н. Гичев и ул. Самоков, в ниската сграда до ресторантчето Lunchbox

Колко:

200/170* лв.

* при пълно заплащане до 9ти юни

Максимален брой участници – 28

За информация:

Румен Янкулов
(Ананд Румен)
rumen@familyconstellations.bg
089 9134162, 088 9948825

Тотка Христова
(Дева Амина)
aminatotka@gmail.com
(по телефона след 7ми март)
0879803377

Светлана Ленева
suleneva@yahoo.com
087 8488979