За Изобилието - Семейни констелации

2-дневна терапевтична група с Румен Янкулов

Важни въпроси за Семейните Констелации

За втори път тази година предлагаме едно ново констелационно събитие. То не е поредният (на пазара) семинар за това как да бъдем ефективни, как да правим пари, как да ползваме маркетингови и психологически механизми, за да бъдем успешни в бизнеса. То е, по-скоро, за да даде на участниците в семинара разбирането за това, което ни носи преживяване на изобилие отвъд всяко усилие, което ни прави да се чувстваме богати и ни връща усещането, че сме движени от енергията на пълноводна река.

Също така, тази група е и за това, да предложи констелационната перспектива към трудностите, възпрепятстващи нещата в живота ни да се случват с лекота и изобилие, ще видим какво стои зад невъзможността да се радваме на заслужените плодове на своя труд, или да запазим това, което ни принадлежи. Ще погледнем към онази реалност, в която огромните усилия и неправомерно малките резултати са ежедневие, към повтарящите се загуби, към усещането за недостатъчност и липса.

Парите са форма на проявление на любовта в този свят и, както казва Берт Хелингер - авторът на метода Семейни Констелации, важно е парите да ни обичат. А те ни обичат, когато ние обичаме и служим на живота. Не е необходимо това да значи участие в глобални филантропски проекти. Човек може да служи много добре на живота и в малките неща.

За много хора, темата с недостъпното изобилие, констелационно погледнато, е тясно свързана с темата за прекъснатото движение към майката. За други, загубите и живеенето в недоимък, са начин да се чувстват дълбоко (и несъзнавано, разбира се) свързани с хора с трудна съдба в семейната система. За някои, както виждаме от множество реални практически казуси, дълбинната мотивация зад финансовите премеждия и неуредици се корени в дълбоко усещане за незаслужаване (в чисто психологически план) или в нуждата за плащане/балансиране на дълг, принадлежащ на някой от предците (в системен план).

Фокусът на работния процес са конкретните практически казуси в живота на участниците в събитието.

Местата в групата са ограничени; необходимо е предварително записване.


Румен Янкулов завършва клинична и консултативна психология към Софийския университет и повече от 15 години работи с индивидуална и групова психотерапия. Водил е терапевтични групи в България, Швеция, Словения, Турция и Египет. През 2004 се среща с метода "Семейни Констелации" и тази среща носи много вдъхновение за живота и терапевтичната му работа оттогава. Асистира на Свагито Либермайстер (Германия) в множество тренинги за водещи по метода. Понастоящем включва в своята работа активни Ошо-медитации, Гещалт техники, елементи на Работа с травми, Биоенергетични упражнения, методи на "Обратна връзка". От 2006г. редовно води групи, а от 2012 обучения по Семейни Констелации в София и чужбина.


Кога:

13 април 2019: 14:30-20:00 ч.
14 април 2019: 9:30-19:30 ч.

Къде:

София

Студио "Ритъм Спейс"
ъгъла на ул. Димитър Н. Гичев и ул. Самоков, в ниската сграда до ресторантчето Lunchbox

Колко:

200/170* лв.

* при пълно заплащане до 10 дни предварително

Максимален брой участници – 28

За информация:

Румен Янкулов
(Ананд Румен)
rumen@familyconstellations.bg
089 9134162, 088 9948825

Тотка Христова
(Дева Амина)
aminatotka@gmail.com
(по телефона след 7ми март)
0879803377

Светлана Ленева
suleneva@yahoo.com
087 8488979