Семейни констелации

2-дневна терапевтична група с Румен Янкулов

Важни въпроси за Семейните Констелации

„Семейни констелации“ e съвременен групов терапевтичен метод, създаден от немския психотерапевт Бeрт Хелингер. Този метод е особено ефективен в разкриването на мощните несъзнавани механизми, управлявящи динамиката на семейната система, от която, неизменно, всеки един от нас е част.

Като системен подход, Семейни констелации разглежда индивида не като отделна единица, а като част от по-голямото цяло - фамилната система. Индивидуалните ни действия, чувствата и нагласите ни биват видяни и осмислени в контекста на групата към която принадлежим, тъй като всеки е част от дадено семейство и поема определени роли в контекста на неговата динамика. Опитът показва, че всички негови членове, включително тези, които липсват (починали или напуснали), присъстват енергийно в динамиката на фамилната система и влияят на всички останали членове. По подобен начин, поради потребността от вътрешен баланс на системата, подтиснатите емоции на хора от предишни поколения в семейството, също присъстват и често се поемат от хора в следващите генерации. И естествено, всичко това се случва, без съзнателно да го разбираме.

Начинът за „осветляване“ на скритата семейна динамика е като някой от участниците пресъздава констелацията на своето семейство с помощта на други членове на групата. Често енергийното поле на семейството показва неща, за които никой не си е давал сметка. Изследването на семейната структура и връзките между членовете на семейството по този начин помога за виждането и осъзнаването на корените на тежки или хронични проблемни ситуации в живота ни, а решенията, откриващи се чрез тази терапевтична работа носят дълбока релаксация, идваща от възвръщането на естествения баланс в цялата система. Опитът ни показва, че когато се зачита определения вътрешен ред и негласните закони, управляващи фамилната система, тогава любовта между членовете на семейството тече свободно.

Настоящата група има себепознавателен характер, но съдържа и някои обучителни елементи за хора, които биха искали да навлязат по-дълбоко в същността на метода и в перспектива да използуват елементи от него в своята работа.

Кога:

15 декември 2018: 14:30-20:00 ч.
16 декември 2018: 9:30-19:30 ч.

Къде:

София

Студио "Ритъм Спейс"
ъгъла на ул. Димитър Н. Гичев и ул. Самоков, в ниската сграда до ресторантчето Lunchbox

Колко:

200/170* лв.

* при пълно заплащане до 10 дни предварително

Максимален брой участници – 24

За информация:

Румен Янкулов
(Ананд Румен)
rumen@familyconstellations.bg
089 9134162, 088 9948825

Тотка Христова
(Дева Амина)
aminatotka@gmail.com
0879803377

Светлана Ленева
suleneva@yahoo.com
087 8488979