3-дневен майсторски клас (обучение) за констелатори и обучаващи се в метода Семейни констелации, с Франческа Мейсън-Боринг, САЩ

Специализирани констелационни умения за работа с хора

Всеки ден ще имате възможност за:
-Лични въпроси от участниците, касаещи професионалната практика.
-Лекции, относно новите подходи в полето, както и инструменти за констелационна работа от личния опит и практиката на водещата.
-Демонстрации на констелации и работа в групи.
-Супервизия - ще има възможност да бъдат представени конкретни случаи за супервизия от професионалния опит на участниците.

Възможни под-области/аспекти, на които да се обърне повече внимание:
-Констелациите като церемонии
-Племенни констелации

-Констелации за природните сили и елементи
-Организационни констелации
-Констелации със символи
-Констелации под формата на медитации/визуализации
-Констелации на сляпо (или частично)
-Ритуали и Церемонии като констелации и за подкрепа на констелациите
-Работа в Кръг * (Circle Technology & Universal Indigenous Technology)
-Констелации за общности
-Тетра Лема и други силно структурни констелации
-Констелации за избор
-Хаос констелации
-Литература и източници за подпомагането на фасилитатори в метода

*** Курсът включва супервизия, теория и практика. Обучението е на английски език със симултанен превод на български език. Групата е единствената обучителна група, която понастоящем Франческа води в Европа.

Бележка: Това интензивно преживяване е само за хора, които имат натрупан опит с метода Семейни констелации, които са студенти в обучителна група или вече работят с метода. Събитието не е предназначено за хора, които не са преминали специализирано обучение в посочената дисциплина.


Франческа Мейсън Боринг е водещ и дългогодишен обучител в метода семейни констелации, с богат международен опит. В себе си, по рождение, тя обединява две култури, два толкова различни свята: този на съвременното американско общество и този на традиционните индиански племенни култури. Работата на Франческа е силно повлияна както от първите майстори на метода Семейни констелации, така и от вождовете на нейното собствено племе. Тя е една от ключовите фигури в разработването и интегрирането на церемониите и ритуалните практики в констелациите. Нейните текстове, книги и практика са спомогнали за разрастването на метода в прилагането му в различни социални системи.

Франческа е автор на множество книги, издадени на няколко езика и е съветник и редактор на списанието за академична и терапевтична работа с метода семейни констелации, The Knowing Field, UK. Изнасяла е лекции на множество конференции по цял свят по темата за племенното съзнание и е водещ на обучения и интензив-семинари в САЩ, Канада, Германия, Мексико, Австралия, Италия, Швейцария, Сингапур, Холандия, Мексико, Канада, Южна Африка и др.


Кога:

22-24 октомври

Къде:

Разлог

Хотел "Терра"
Църнако 19, Бетоловото, Разлог 2760

Колко:

285 евро

Пакетна цена за участие в цялата програма (семинар 20-21.10 + обучение 22-24.10) - 455 евро

Цените не включват настаняване - 47 лв/храноден

За информация:

Румен Янкулов
(Ананд Румен)
rumen@familyconstellations.bg
089 9134162, 088 9948825

Елица Великова
(Пиюша)
info@artstherapyinstitute.bg
088 888 53 06