Езикът на душата

Комуникационни умения за терапевти с Багат Зайлхофер

Настоящият тренинг е част от обучителната програма за водещи по метода Семейни констелации, но ще бъде отворен и за ограничен брой външни хора – най-вече специалисти или обучаващи се в сферата на помагащите професии.

Също така, макар да е заявен като квалификационна стъпка за терапевти и консултанти, тренингът сам по себе си представлява ценен набор от инструменти и умения, с широк спектър на приложения – от сферата на междуличностните отношения до тази на маркетинговите умения и продажбите. С други думи – навсякъде, където става дума за съзнателна комуникация.

Когато общуваме с клиент, ние разговаряме едновременно със съзнателния ум на клиента, а също и с подсъзнанието му. Съзнателният ни ум функционира логично и рационално, той може да възприема абстрактна информация. Подсъзнателният ум, обаче, функционира много различно, той отразява преживяванията по-скоро в картини или истории. Рационалната информация не достига до подсъзнанието, просто защото то говори на различен език. Ако искаме, като терапевти, да достигнем и до подсъзнанието на клиента, трябва да се научим да говорим по такъв начин, че и съзнанието и подсъзнанието на клиента да ни разбират.

Едно необходимо базисно умение, за да се случи това, е способността да се изгради Рапорт (свързаност чрез интуитивно разбирателство). Това означава, че клиентът започва да усеща доверие към терапевта, усеща, че терапевтът говори на неговия език. Клиентът се чувства видян. Тази свързаност (разбирателството със и без думи) е естествено състояние, но може да отнеме доста време докато бъде изградена. Създаването на атмосфера на Разбирателство (рапорт) още в началото на терапията помага много. Без тази свързаност чрез доверие, не можем да заведем клиента където и да е; той просто няма да дойде с нас. С връзката на доверие клиентът ще желае да ни последва и да преживее нещо ново, да види нещо по нов начин. За да създадем рапорт, ние комуникираме едновременно на вербално и на невербално ниво.

Друго важно умение за терапевта е да може да открие начина си на общуване с конкретния клиент, да му говори така, че клиентът да може да разбира. Част от обучението в тренинга е как да адаптираме комуникацоионния си подход така, че замисленото послание да стигне до клиента ни. Това не е сложно, но изисква съзнателност към процеса на общуване и гъвкавост от наша страна.

Друг аспект на умението да общуваме добре с клиентите си, е способността да преструктурираме субективната вътрешна карта на клиента си, като създадем това, което ние наричаме Добре Моделиран Резултат. Добре моделиран резултат означава клиента да развие директна и позитивна представа за това, което иска да научи или получи, вместо да се фокусира върху нещата, което повече не желае. Работата включва създаване на системна перспектива, чрез която клиентът гледа към възможните последствия от промените, за да се увери, че те ще бъдат „екологични”. „Екологични” в този контекст означава, че няма да има негативни странични ефекти за здравето или връзките, или житейските ситуации на клиента. Добре моделираният резултат също структурира възприятието на клиента така, че той започва да мисли по начин, който му позволява да гледа в посока на търсене на ресурси в собствения си живот, необходими или способстващи за достигането на този Добре моделиран резултат. Да сме в състояние да създадем Добре моделиран резултат за клиента си, често е стъпката, която клиента е чакал, за да успее да направи крачката към промяната.

Също така, в обучението ще учим техника, специално предназначена за работа с неволеви страхови реакции. С помощта на тази техника, най-вече, ще разберем как съвсем несъзнателно ние често поддържаме стари, нежелани автоматизми, без да можем да се освободим от тях. И е доста изненадващо преживяване да видим, колко голяма промяна е възможна в тази посока.

Езиковите умения, както за откриване на ограничаващите модели в субекивната реалност на клиена, така и за водене на комуникацията, ще завършат набора от базисните умения за общуване в този тренинг. Ще научим как да помогнем на клиента си да пусне такива вътрешни постановки като “аз трябва да...”, “аз съм задължен да...”, “аз не мога да...” и да се придвижи в посока да вижда възможности, което води до значително намаляване на вътрешното му напрежение.


Съдържание на тренинга:
Рапорт (Свързаност/Разбирателство);
Закотвяне;
Представителни системи;
Създаване на Метафори: терапевтични истории, картини от природата;
Ползване на езикови форма, Мета Модели, Транс-език – езикът за разказване на истории;
Лечение на фобии.


Багат Зайлхофер работи в сферата на консултирането и терапията от 30 години, като основният му фокус са Системните Семейни Констелации, Ериксонова хипноза, НЛП. Личният му контакт и задълбоченото изучаване на религиите на изтока, особено Тибетския будизъм и Зен са затвърдили разбирането му за дълбинната свързаност между нашата психика и измеренията на духа. В продължение на години координира дейността на Ошо Тао медитационнен център в Мюнхен. През 1995 основава Ошо Шангри Ла медитационнен център в Чехия, където живее и работи понастоящем. В България, освен като водещ на терапевтични групи, Багат се явява и гост-обучител в нашия тренинг за водещи по метода Семейни Констелации.


Кога:

от 10:00 на 24 юни до 17:00 на 28 юни

Къде:

Разлог

Хотел "Терра"
Църнако 19, Бетоловото, Разлог 2760

Колко:

350 евро
(не включва настаняване и храна). Настаняване и храна: 45 лв на ден (включва настаняване в двойна стая, храна, ползване на спа центъра на комплекса – басейн, сауна, парна баня). Възможност за самостоятелно настаняване – 57 лв на вечер.

За информация:

Светлана Ленева
suleneva@yahoo.com
087 8488979

Румен Янкулов
(Ананд Румен)
rumen@familyconstellations.bg
089 9134162, 088 9948825